Přihlášení partnera

Tato řada vysílačů a přijímačů vysílá v pásmu 868 MHz pomocí frekvenční modulace (FM) a je zabezpečena plovoucím kódem s vysokým stupněm zabezpečení proti zneužití.

Přijímače buď mohou sepnout některý ze svých výstupů nebo po sériové lince RS485 poslat do řídících systémů (např do PLC FATEK) tyto informace:

 • identifikátor vysílače (výrobní číslo vysílače)
 • číslo stisknutého tlačítka
 • stav baterie
 • identifikátor přijímače (výrobní číslo přijímače)
 • síla přijatého signálu (RSSI)

Systém je určen:

 • k automatické identifikaci osob při průchodu, vypínání alarmu, odemykání dveří, průjezdu zařízení apod. V těchto případech vysílač  odesílá svojí identifikaci v pravidelných intervalech.
 • k dálkovému bezdrátovému ovládání
Zvláštní vybavení:
 • přijímač i vysílač může být dovybaven otřesovým senzorem
 • přijímač i vysílač může být dovybaven zvukovou signalizací
 • přijímač i vysílač může být osazen buď interní anténou nebo konektorem pro externí anténu

Speciální funkce otevírání pojezdových vrat na rušné ulici

 • ve vzdálenosti například 1000 až 500 metrů od vrat stisknete v autě příslušné tlačítko – vysílač pravidelně vysílá kód pro otevření. Jakmile přijímač u vrat vysílání zachytí, začne otevírat vrata a odešle zpět do auta potvrzení. Řidič tedy ví, že vrata se otevírají a než k nim dojede, budou otevřená
Filtr