Přihlášení partnera

Jak objednat

Cenovou poptávku nebo objednávku nám můžete zaslat na email: obchod@seapraha.cz , faxem na č. 272 701 418 nebo poštou na adresu SEA spol. s r.o. , Dolnoměcholupská 1537/21, 102 00 Praha 10. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka platí maximálně 14 dní od vystavení.

Pro objednávky není stanovena minimální hodnota objednávky. 

Každá objednávka musí obsahovat:

  • přesnou adresu odběratele ( IČO, DIČ, pokud jste podnikatelský subjekt, kontaktní osoba, telefon, e-mail )
  • adresu pro dodání zboží, pokud se liší od fakturační adresy
  • položky objednávky ( název zboží dle katalogu nebo objednací číslo zboží, počet kusů )

Objednávky nabývají platnost až po našem písemném potvrzení na vámi udaný e-mail nebo fax ( včetně termínu dodání a ceny ).

Dodací, cenové a platební podmínky

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 4 pracovních dnů. U zboží na objednávku je termín dodání upřesněn až po potvrzení našimi dodavateli. U vlastních výrobků firmy SEA, pokud nejsou skladem, je dodání cca 3 týdny.
Faktury jsou vystavovány v Kč. Ceny jsou dány podle platných ceníků SEA spol. s r.o. nebo cenovou nabídkou.
Vyhrazujeme si právo na změnu cen uvedených v ceníku na základě kolísání kurzu.

Doprava zboží

Zboží zasíláme po zaplacení Zálohové faktury nebo na dobírku přepravní společností PPL nebo službou Zásilkovna. Zboží je také možné vyzvednout osobně v provozovně SEA spol. s r.o., platba je možná v hotovosti nebo platební kartou. U stálých zákazníků je po podepsání Obchodní smlouvy možné domluvit platbu faktur převodem na účet.

Ceník poštovného SEA

Způsob doručení

Poznámka

Cena bez DPH

Službou PPL
zboží do ceny 10 000,- Kč bez DPH
bez dobírky 119,-Kč + DPH

s dobírkou 149,-Kč + DPH

Službou PPL
zboží nad 10 000,- Kč bez DPH
ZDARMA
Službou Zásilkovnavýdejní místa naleznete zde

sledování zásilek zde

ČR – balík bez dobírky 119,-Kč + DPH
ČR – balík na dobírku 149,- Kč + DPHSlovensko – balík na dobírku (i bez) do 5kg – 130,- bez DPH
Slovensko – balík na dobírku (i bez)  do 5-10kg – 170,- bez DPHU tohoto způsobu dopravy lze přepravit pouze zásilky do celkové hodnoty 20.000,-Kč, tzn. ani částka dobírky nesmí tuto částku přesáhnout!!!
Zboží na Slovensko službou PPLCeny budou přepočteny a fakturovány aktuálním kurzem EUR v den fakturace390 Kč bez DPH
Pro rychlé doručení:

V Praze do 1 nebo 2 hodin
od objednání dopravy
kurýrní službou MoToLinka.

Dopravu zaplatí zákazník
přímo kurýrovi
Ceny přepravného najdete na www.motolinka.cz
U dobírky se v tomto případě platí i zpáteční cesta (kurýr se vrací s penězi zpět do SEA).

Záruka

Na převážnou většinu zboží z katalogů SEA se vztahuje 24 měsíční záruka ( pokud není stanoveno jinak ). Prosíme Vás proto o uchování Vašeho dokladu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Reklamačním místem je hlavní provozovna SEA spol. s r.o. , Dolnoměcholupská 1537/21, 102 00 Praha 10, tel. 272 700 058.

V případě použití dálkových prostředků pro objednávku podle Občanského zákoníku a požadavku na vrácení zboží je nutné zboží vrátit do 14ti dnů.
Reklamaci nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací.

Pozáruční opravy

Zařízení přijaté do opravy bude nejprve diagnostikováno. Cena za diagnostiku závady je 300,-Kč + DPH. Poté bude stanovena cena opravy, kterou musí zákazník odsouhlasit. Pokud nebude požadovat opravu nebo bude zařízení neopravitelné, bude diagnostika v každém případě účtována. Servisním místem je hlavní provozovna SEA spol. s r.o. , Dolnoměcholupská 1537/21, 102 00 Praha 10, tel. 272 700 058.

Odpovědnost za škody

Webové stránky firmy, software dostupný na těchto stránkách a firmware v zařízeních firmy jsou uživateli poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli příslibů či záruk (výslovných či odvozených) nebo jakékoli odpovědnosti v maximální míře povolené příslušnými zákonnými předpisy. S výjimkou případů úmyslného pochybení firma nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním nebo v souvislosti s ním. Firma v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné, náhodné nebo následné škody způsobené manipulací nebo provozováním zařízení.

Dokumentace

Výrobky firmy SEA jsou dodávány s dokumentací  v českém jazyce. Dokumentaci lze stáhnout u příslušného produktu.

Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele

Firma SEA spol. s r.o. je výrobcem elektrozařízení a je zapojena do systému zpětného odběru elektroodpadu a baterií ( kromě automobilových ). Veškerá elektrozařízení je možné vrátit k dalšímu zpracování na adrese firmy Dolnoměcholupská 1537/21, Praha 10.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií:
praktické informace naleznete zde

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost SEA spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, a to se zákonem 101/2000 Sb. a s nařízením EU 2016/676.

Správce údajů

Správcem údajů je společnost SEA spol. s.r.o., IČO: 47117931, se sídlem Dolnoměcholupská 1537/21, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12543 (dále také jako „Správce“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje za účelem vedení předsmluvních jednání předcházejících uzavření smluv/objednávek, náležitého plnění smluv/objednávek a realizace právních vztahů vyplývajících z uzavřených smluv/objednávek.

Správce zpracovává následující osobní údaje pro administrativní účely: jméno a příjmení, adresa (fakturační a dodací), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, údaje týkající se podnikající fyzické osoby – IČO, DIČ, bankovní spojení a dále další údaje nezbytné pro vyhotovení daňových dokladů.

Nad rámec výše uvedeného zpracování osobních údajů Správce využívá osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a jeho kontaktní e-mailové adresy rovněž pro zasílání obchodních sdělení, newsletteru a případných dalších propagačních materiálů a předmětů Správce. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, a to oznámením zaslaným Správci na e-mailovou adresu: obchod@seapraha.cz.

Doba zpracování

Osobní údaje získané pro administrativní účely (tj. pro účely smluvního vztahu) budou zpracovávány jak po dobu trvání smluvního vztahu, tak i po dobu následujících deseti (10) let po skončení smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, pokud ze smluv nevyplývá delší doba zpracování (zejména s ohledem na poskytovaný servis po dokončení předmětu plnění upraveného smlouvou) nebo pokud právní předpisy nestanoví delší lhůtu (zejména z důvodu zákonem uložené archivace příslušných dokladů). Pro účely zasílání obchodních sdělení je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa do Vašeho výslovného odmítnutí k dalšímu zasílání obchodních sdělení.

Cookies

Správce shromažďuje a uchovává údaje o chování návštěvníků našeho webu pro marketingové a optimalizační účely. Údaje pro marketingové a optimalizační účely jsou shromažďovány a ukládány pomocí technologie od společnosti Google Inc (Google Analytics a Google AdWords). Web také využívá cookies k hodnocení jeho návštěvnosti. Data, která jsou z těchto souborů získána, poskytují

Správci informace o typu prohlížeče, použité IP adrese a době trvání návštěvy. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není kombinována s jinými daty z Google.

 Práva subjektu údajů

Odvolání souhlasu – Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to oznámením zaslaným Správci na e-mailovou adresu: obchod@seapraha.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:

  • Získat od Správce informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům
  • Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které Správce zpracovává
  • Vymazání nebo anonymizace osobních dat
  • Omezení zpracovávání vašich osobních údajů
  • Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby

Výše uvedený postup nezbavuje subjekt údajů práva se obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.