Přihlášení partnera

Specializujeme se na vývoj, výrobu a dodávky elektroniky, a to především v oblasti GSM aplikací a zákaznických řešení.

Svým zákazníkům nabízíme služby a produkty na vysoké technické úrovni, odpovídající nejnovějším trendům ve vývoji elektroniky. Nabízíme komplexní služby při vývoji elektronických zařízení a zákaznických řešení. K dispozici je tým zkušených návrhářů s dlouholetou praxí v oboru. Naše služby pokrývají všechny fáze vývoje zařízení, tedy návrh schémat zapojení a plošných spojů, vývoj softwaru, výrobu a osazení prototypů, zpracování výrobní dokumentace, přípravu podkladů pro zkušební laboratoř.

Naší předností je

  • Individuální přístup ke každému
  • Kompletní vývoj včetně mechanických prací
  • Vývoj HW i SW
  • Výroba prototypového plošného spoje na frézce
  • Vlastní SMD osazovací linka

Vývoji elektroniky se věnujeme již od roku 1992 a máme za sebou velké množství úspěšných projektů,  a to jak malého rozsahu, tedy zakázek s dobou vývoje několik týdnů, tak i zakázek většího rozsahu s dobou vývoje v řádu měsíců.

Analýza vývojové zakázky

Analýza vývojové zakázky

Pro dobrý výsledek a úspěšné dokončení vývoje je bezprostředně nutné mít jasně specifikované zadání. Mnoho řešení ztroskotá tím, že se nevěnuje dostatečná pozornost vypracování zadání s možnou analýzou rizik, což poté vede k prodražení celého procesu vývoje a ke zklamání z neočekávaných vlastností konečného produktu.

Našim cílem je tomuto předcházet a proto s našimi zákazníky provádíme analýzu jejich potřeb, společně určíme všechny potřebné parametry a vlastnosti požadované elektroniky a vypracujeme přesné zadání.

Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce

Než začneme navrhovat vlastní elektroniku, musíme mít ucelenou představu o mechanické konstrukci a vzhledu výrobku. Je možné se rozhodnout pro standartně vyráběnou krabičku nebo si navrhnout svůj vlastní design. Pro vlastní návrh používáme SW SolidDWorks, který je v současné době nejúspěšnějším strojírenským 3D CAD systémem na českém trhu. SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování.

  

Návrh obvodového zapojení

Návrh obvodového zapojení

Při návrhu obvodového zapojení vycházíme nejen z požadavků optimální funkčnosti celého zařízení ale i z optimalizace výběru vhodných komponentů z hlediska poměru cena/výkon. Schéma kreslíme v návrhovém systému OrCAD PCB Designer Professional, na který potom navazuje návrh plošného spoje ve stejném SW.

Návrh plošného spoje

Návrh plošného spoje

Po dokončení návrhu obvodového řešení provedeme návrh plošného spoje. Pro návrh plošného spoje používáme profesionální návrhový systém OrCAD PCB Designer Professional, který nám umožňuje vytvořit i velmi náročné plošné spoje. Návrhový systém má mnoho nadstandartních vlastností, které pomáhají konstruktérovi při návrhu a usnadňují dodržování pravidel pro splnění požadavků na EMC, impedančních přizpůsobení a zapojování procesorových sběrnic. Při návrhu desky plošných spojů se držíme standardu IPC-2221 „Generic Standards on Printed Design“.

Výstupem návrhu plošného spoje je osazovací výkres, data pro výrobu plošných spojů (GERBER), data pro osazovací automat a popřípadě 3D model plošného spoje.

Software – Firmware

Software – Firmware

Převážná většina nových návrhů se dnes neobejde bez použití mikroprocesorů. Pro vytvoření firmware do vyvíjených aplikací má naše firma k dispozici profesionální vývojové prostředky, které zaručují vysokou úroveň technického řešení daného projektu, minimalizují počet chyb, zkracují dobu vývoje a pomáhají snižovat vývojové náklady.

Na softwaru pracují vývojáři s dlouholetými zkušenostmi v programování mikroprocesorů v průmyslové elektronice.

Výroba vzorků

Výroba vzorků

Vývojové práce jsou podpořeny vlastní vzorkovou výrobou plošných spojů. Takto dokážeme vyrobit vzorek pro potřeby rychlého ověření zapojení. K tomuto účelu je naše vývojové pracoviště vybaveno moderním gravírovacím přístrojem ProtoMat S103 od firmy LPKF Laser & Electronics pro výrobu prototypových plošných spojů.

Díky vlastní plně vybavené SMD osazovací lince prototyp osadíme a dodáme plně funkční vzorek zařízení.

Dalším krokem je pak výroba ověřovací série, na které provedeme funkční zkoušky, ověříme požadované parametry, změříme teplotní profil a provedeme teplotní zkoušky.

Tím ověříme správnost použitých komponent. V případech nesrovnalostí, které nebylo možné odhalit dříve, zapracujeme změny do výrobní dokumentace.

Zároveň nabízíme možnost tisku na 3D tiskárně ( Prusa I3 MK3S ). Vhodné pro tisk prototypových dílů, krabiček, mechanických součástí, modelů apod.

Rádi Vám na základě Vašeho zadání vypracujeme cenovou nabídku.

Nezávazná poptávka