Přihlášení partnera

Funkce GSM SVOLÁVAČ umožňuje hromadné rozesílání SMS zpráv předem definovaným skupinám osob. Tuto funkci lze zakoupit ( popř. dokoupit ) formou licence ke GMS zařízením řady GSM-SP10,GSM-R4-DIN.

Svolávání nebo informování uživatelů probíhá tak, že svolavatel nebo pověřená osoba ze svého mobilu odešle SMS se „svolávacím nebo informačním textem“ do GSM SVOLÁVAČE  a toto zařízení rozešle „text“ všem osobám ve skupině.

Názvy skupin a seznam osob, které do skupin patří vytvoříte v programu SeaConfigurator, který je zdarma ke stažení zde.

Pokud nám s objednávkou pošlete telefonní čísla uživatelů a názvy skupin, můžeme první konfiguraci provést už ve výrobě.

Technické údaje

 • Počet uživatelů (jmen + telefonních čísel): max. 200
 • Počet skupin: max. 30
 • Napájení: 230 V/ 50 Hz (případně z napájecího adpatoru 230 V/ 50 Hz)
 • Záložní baterie  Li-Ion: umožňuje nahlášení výpadku napájení 230 V/50 Hz
 • Konfigurace přes USB nebo SMS
 • Zabezpečení HESLEM

Uvedení do provozu

Do  GSM SVOLÁVAČE se vloží SIM karta libovolného operátora. Zařízení se připojí k napájecímu napětí 230 V/50 Hz, případně k napájecímu adaptoru. Pomocí USB kabelu se připojí GSM SVOLÁVAČ  k počítači. Do počítače se nainstaluje program SeaConfigurator, potom dle informací, které se objevují na obrazovce počítače, vkládáme jména + telefonní čísla uživatelů, utvoříme skupiny uživatelů a ze jmenného seznamu vybereme, kdo do které skupiny patří.

Možnosti použití

Sezvání nebo informování jednotlivců dle předem vybraných skupin jednou nebo více osobami, které znají přístupové HESLO pomocí  SMS.

Příklady použití: odesílání svolávací/informační SMS

Mobilním telefonem nebo internetovou SMS bránou

SMS zprávy musí být ve tvaru

…….

Příklad: informace pro servis o rozbité stříkačce V5-a

1234     SERVIS   STRIKACKA V5a je rozbita. Opravte ji prosim.

Uzivatelé ve skupině SERVIS  dostanou tento text:  STRIKACKA V5a je rozbita. Opravte ji prosim.

Příklad zprávy pro více skupin : šéf a posádka.

1234  SEF  POSADKA  Dne 15.2. v 16 hodin je vyrocni schuze.

Pozn.: Skupiny oddělujeme mezerou. Seznam skupin končí na znaku : nebo prvním slovem, které není názvem skupiny.

Pokud pošlete text s diakritikou, GSM SVOLÁVAČ ji odstraní a posílá dál SMS bez ní.

Přednosti

 • Jednoduché intuitivní ovládání založené na použití mobilního telefonu
 • Jednoduchá instalace
 • Rychlý přenos informace pomocí SMS pro velký počet uživatelů a skupin

Varianty zařízení pro funkci SVOLÁVAČ

Objednací
číslo
Zařízení

Objednací
číslo
Licence

Montáž

VC cena
bez DPH
Zařízení

VC cena
bez DPH
Licence
GSM-R4-DINB+GSM-SVOLAVAC-LICNa DIN lištu4797 Kč+499 Kč
GSM-R4-DIN+GSM-SVOLAVAC-LICNa DIN lištu5979 Kč+499 Kč
GSM-SP10B+GSM-SVOLAVAC-LICNa DIN lištu6921 Kč+499 Kč
GSM-SP10+GSM-SVOLAVAC-LICNa DIN lištu8321 Kč+499 Kč

Objednáte si některé z výše uvedených zařízení a k němu objednáte licenci pro funkci SVOLÁVAČ za 499 Kč.

Obj. číslo této licence je  GSM-SVOLAVAC-LIC

Poznámka

 • jedna licence je vždy pro jedno zařízení a lze ji dokoupit i dodatečně (pošleme licenční soubor pro konkrétní výrobní číslo zařízení)
 • při nákupu licence současně se zařízením je licenční soubor do zařízení již nahrán při výrobě
 • standardní funkce jednotlivých zařízení jsou bez omezení k dispozici

Příklad objednávky kompletu

1ks GSM-R4-DINB

1ks GSM-SVOLAVAC-LIC

Příklad objednávky pro již zakoupené zařízení

1ks GSM-SVOLAVAC-LIC pro výr. číslo GN568972

Doporučené příslušenství

Vhodný zdroj pro napájení GSM-SP10B a GSM-SP10 ze sítě 230Vstř je GSM-PWR1