Přihlášení partnera

Výrobek GSM-OHRADNIK je GSM zařízení určené pro hlídání funkce elektrického ohradníku. Je napájen ze stejného napětí jako Zdroj pulzů pro Ohradník. Tedy buď z autobaterie 12 Vss nebo ze sítě 230 Vstř.

GSM-OHRADNIK posílá SMSky s popisem poruchy, případně Vás „prozvoní“.

GSM-OHRADNIK vyhodnocuje tyto poruchy: výpadek napájení, částečně nebo úplně chybějící pulsy (= ohradník občas netluče nebo netluče vůbec) a nedostatečné napětí na konci pásky ( = ohradník tluče málo).

Zařízení má VN část a GSM část. VN část je napájena z baterií a měří a počítá pulsy. GSM část má vestavěný Li-Ion akumulátor a umožňuje odeslat SMS či prozvonit i po výpadku napájení.

Bližší informace naleznete zde