Přihlášení partnera

Aplikace OPTIWAT

Zapínání spotřebičů dle aktuálního výkonu FVE (fotovoltaické elektrárny).

Aplikace OPTIWAT

Zapínání spotřebičů dle aktuálního výkonu FVE ( fotovoltaické elektrárny )

Zařízení FAC-OPTIWATT umožňuje optimalizovat využívání elektrické energie vyráběné vlastní fotovoltaickou elektrárnou umístěnou v rámci objektu. Účelem tohoto zařízení je měření aktuálního výkonu fotovoltaické elektrárny ( např. na podružném elektroměru ) a podle této hodnoty připojovat vhodné skupiny spotřebičů, které lze zapínat a vypínat podle potřeby ( např. elektrické boilery ). To umožní využít maximální možné množství vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu a minimalizovat dodávky elektřiny do veřejné elektrické sítě za méně výhodných finančních podmínek.

OptiWatt funguje tak, že průběžně vypočítává, kolik procent svého maximálního výkonu právě dodává fotovoltaická elektrárna a podle toho aktivuje jednotlivé skupiny spotřebičů ( maximálně 4 skupiny ). Čím větší je vyráběný výkon, tím více výstupů ( tj. skupin spotřebičů  ) je aktivovaných.  Při maximálním výkonu jsou sepnuty všechny 4 výstupy. Při malém výkonu jsou všechny výstupy vypnuté. Výstupy OptiWattu jsou určeny ke spínání stykačů pro jednotlivé skupiny spotřebičů, které si uživatel zapojí podle vlastních priorit využívání.

OptiWatt vyžaduje nastavení několika parametrů, které se zadávají při instalaci a jsou nezbytné pro provádění výpočtů. V případě uvedení potřebných parametrů spolu s objednávkou Vám je zdarma nastavíme. Zadat parametry je možné také samostatně. K zadávání parametrů je určen jednoduchý program, který je dodáván zdarma.

Pro zadávání je třeba připojení PLC k počítači prostřednictvím kabelu FAC-FBS-232P0-9F-150 nebo FAC-FBS-U2C-MD-180, který není součástí obchodního balení – v případě potřeby nutno objednat zvlášť!

Optiwatt ( PLC ) je určen pro montáž do rozvaděče.

Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!

Nastavované parametry

  • Maximální výkon fotovoltaické elektrárny [kW]
  • Počet pulsů na kWh, které vydává připojený elektroměr na výstupu S0
  • Perioda vyhodnocování [s]
  • Pásmo 1-4 [%]

Cena  je  2078.00 Kč bez DPH

Návod k obsluzeFAC-OPTIWATT_manual_CZ-Ver1-05

Graf – Spínání výstupů dle výkonu

Příklad PLC použitého pro toto řešení: