Přihlášení partnera

Aplikace GATE CONTROL

SW pro ovládání vjezdové brány

Aplikace GATE CONTROL

FAC-GATE-CONTROL je program do PLC FATEK, který zajišťuje dozorování a automatické zavírání vjezdové brány v době mimo pracovní dobu. Parametry programu a aktuální čas se nastavují z OLED grafického displeje s klávesnicí, integrovaného do panelu PLC FATEK. Detailní informace jsou k dispozici v návodu.

Typické použití
•  V malých firmách  bez vrátného pro zvýšení bezpečnosti objektu v době mimo pracovní dobu.

Doporučená sestava
• PLC FATEK FAC-FBS-10MCR2-AC, FAC-FBS-10MCR2-D24, FAC-FBS-10MCR2-D12
• OLED grafický displej s tlačítky
• Programovací kabel pro PLC
• Indikační LED diody a tlačítka

Funkce programu

Základním úkolem programu pro PLC, je dohlížet, aby připojená brána byla zavřená v době mimo otvírací dobu. Pokud program zjistí, že brána není v této době zavřená, vyšle ovládací puls pro bránu a vyčká určitou dobu, zda brána dosáhne některého koncového spínače. Pokud ne, vyšle další puls a opět vyčkává dosažení koncového spínače. To se opakuje, dokud není vyčerpán počet povolených pokusů. Pak se sepne výstup signalizující „CHYBU“ a další pulsy se již nevysílají, až do doby než nebude nějakým způsobem dosaženo koncového spínače „Zavřeno“. Např. dálkovým ovládáním po odstranění překážky. Výstup „CHYBA“ lze připojit do systému elektronického zabezpečení objektu. Bránu je možné ovládat ručně tlačítkem „MANUÁLNĚ“ připojeným k PLC. V továrním nastavení je připravena otevírací doba Pondělí až Pátek od 7:45 do 16:30. Pomocí displeje BPEP je možno „Otevírací dobu“ upravit dle vlastní potřeby. V „Týdenním plánu“ je možné zvolit jednotlivé dny, zda jsou pracovní a pak aktivovat provoz podle „Týdenního plánu“. To umožňuje mimo jiné řešit situace, kdy je uprostřed týdne svátek. Z ovládacího panelu lze také nastavovat aktuální čas v PLC, který je pro správnou činnost velmi důležitý. Aktuální čas v PLC se zobrazuje na OLED displeji v době, kdy není používán. Program umožňuje uživateli přednastavit dobu, kdy se mají vnitřní hodiny posunout na letní resp. zimní čas.

Uživatelem nastavitelné parametry
• Aktuální čas
• Otvírací doba
• Týdenní plán
• Přechod na zimní čas
• Přechod na letní čas

Parametry nastavované při instalaci k bráně
• Doba jízdy brány
• Počet pokusů o zavření
• Počet pokusů o otevření
• Režim brány: Zavírat i Otvírat
• Negování připojených vstupů a výstupů

Vstupy a výstupy
• Vstup: „ZAVŘENO“
• Vstup: „OTEVŘENO“
• Vstup: „MANUÁLNĚ“
• Vstup: „PRACOVNÍ / NEPRACOVNÍ DEN“
• Výstup: „OVLÁDACÍ PULS“
• Výstup: „CHYBA“
• Výstup: „ZAVŘENO“

Obchodní model

Obdoba OEM. Je určeno zejména pro malé firmy, které se zabývají montáží dálkově ovládaných vjezdových bran a chtějí rozšířit sortiment svých nabízených služeb.

Popis a manuál FAC-GATE-CONTROL_GateControlOem_manual_CZ-Ver1-19

Zobrazení času

Editace parametrů

Editace parametrů

Schéma připojené brány