Přihlášení partnera
1M bits FLASH ROM=20K slov pro progr + 20K slov pro data

FLASH ROM pro zálohu PLC programu

Obj. číslo: FAC-FBS-PACK
MC cena 323 Kč bez DPH / 390.83 Kč s DPH
VC cena 281 Kč bez DPH / 340.01 Kč s DPH
Poptat produkt
  • Popis produktu
  • Podpora

Možnosti použití DATA PACKu u PLC řady FBs

1.  PLC Program

  • Pro bezpečné zálohování PLC programu v případech, kdy PLC bývá velmi dlouho vypnuté (půl roku a déle). Typicky záložní PLC pro výrobní linku, kdy se případná porucha řeší výměnou PLC kus za kus.
  • Při hromadné aktualizaci PLC programu ve více PLC se stejným programem: Stačí vložit FBs-PACK do PLC, zapnout PLC a PLC program se automaticky přehraje do PLC. Po vypnutí PLC se FBs-PACK vyjme a lze ho použít pro aktualizaci programu v dalším PLC. Není tedy nutno připojovat PC s programem WinProladder. Aktualizaci PLC programu proto dokáže provést servisní pracovník po krátkém zaškolení. (Podmínkou je, že PLC bylo pro takovýto postup předem jednorázově nakonfigurováno – např. dodavatelem)
  • Při hromadném nasazení většího počtu stejných PLC FATEK se stejným programem: Stačí nahrát PLC program do požadovaného množství FBs-PACKů. Tyto PACKy vložit do všech PLC a to je vše. PLC program se po každém zapnutí každého PLC přečte do SRAM a spustí se. Současně to vede ke zvýšení spolehlivosti z dlouhodobého hlediska. Nehrozí totiž, že se PLC program po několika letech smaže, protože se vybijí baterie *) zálohující SRAM. FLASH paměť použitá ve FBs-PACKu, totiž žádné zálohovaní baterií nepotřebuje. PLC program je v ní nahrán natrvalo. Navíc lze obsah FBs-PACKu proti nežádoucímu přepsání zamknout pomocí přepínače ( DIP-Switch ).
  • Při úpravách PLC programu: PLC program lze upravovat v SRAM a pokud se úprava povede, lze ji zapsat do memory PACKu, odkud se pak po každém zapnutí PLC nahraje do SRAM. Pokud se úprava PLC programu neosvědčí, lze z memory PACKu okamžitě obnovit původní verzi PLC programu před úpravami. Typické využití je při drobných změnách v PLC programu.
  • Při aktualizaci PLC programu přímo zákazníkem – MEMORY pack s aktualizovaným programem se zašle zákazníkovi, kterému stačí vložit MEMORY pack do vypnutého PLC, zapnout napájení, vyčkat 10 sec, pak PLC vypnout a vyjmout MEMORY PACK. Tím je aktualizace dokončena a PLC je připraveno k provozu.

2.  Recepty, logování a ukládání dat

  • Ukládání a načítání tzv. receptů:  Ve FBs-PACKu lze mít uložené různé varianty nastavení registrů pro různé vnější okolností ( tzv. recepty ) a z PLC programu je pak podle potřeby načítat podle konkrétní situace.
  • Logování a archivace naměřených hodnot:  Z PLC programu lze pomocí instrukcí FUN161/FUN162 zapisovat/načítat jednotlivé záznamy ( rekordy ) do/z FBs-PACKu.

Možnosti použití DATA PACKu u PLC řady B1/B1z

  • U řady B1/B1z lze FBs-PACK použít stejným způsobem jako u PLC řady FBs, včetně logování, a to od verze programovacího prostředí WinProladder 3.20 kde byla doplněna podpora funkcí FUN161/FUN162 pro přímý zápis a čtení z FBs-PACKu.

Důležité poznámky:

*) Baterie v základní PLC jednotce dokáže po odpojení napájecího napětí udržet paměť s programem 3 až 6 měsíců. Baterie se plně nabije po připojení napájecího napětí za 24 hodin. Pokud potřebujete program uchovat déle, doporučujeme použít FAC-FBS-PACK, který omezení doby pamatování nemá.

Vypínač PROTECT nezajišťuje ochranu proti přepsání dat.

Varianty

Objednací
číslo

Stáhnout
soubor

MC cena
bez DPH

VC cena
bez DPH
FAC-FBS-PACK viz. Podpora 323 Kč 281 Kč

User`s Manual – I: Appendix 1, FBs-PACK Operation instruction FAC-FBS-PACK_Appendix1

User`s Manual – I: Chapter 2, FBs-PLC Memory Allocation  FAC-FBS-PACK_Chapter_2

FUN161: Write data record to the DATA PACK FAC-FBS-PACK_Write_Data_Pack