Přihlášení partnera
OLED servisní panel s kláv. a displ. (zapojí se místo kom. desky)

LCD servisní panel s klávesnicí a displejem
( zapojí se místo komunikační desky)

Obj. číslo: FAC-FBS-BPEP
MC cena 1739 Kč bez DPH / 2104 Kč s DPH
VC cena 1512 Kč bez DPH / 1830 Kč s DPH
Poptat produkt
  • Popis produktu
  • Technické parametry
  • Podpora

FBs-BPEP je programovatelný grafický OLED displej s 6-ti tlačítky pro komfortní zobrazení a změnu parametrů uvnitř PLC FATEK ( například Teplota je 25°C ). Displej se umisťuje přímo na základní jednotku ( místo komunikačních desek ). Je určen pro PLC řady FBs ( MA i MC ). Pro jiné řady PLC FATEK ( B1/B1z ) lze použít obdobný panel FAC-FBS-PEP.

Práce s BPEP je založena na systému víceúrovňových menu. Rozložením parametrů do různých úrovní menu usnadníte uživatelům orientaci v těchto parametrech. V každém okamžiku je zobrazen pouze jeden parametr. Velkou výhodou je, že panel dovoluje uživateli změnit pouze povolené ( zaprogramované ) parametry a navíc lze určit u zadávané hodnoty rozmezí. Pro každý parametr může mít slovní popis – nápovědu, která v případě potřeby postupně roluje na displeji. Vedle číselných parametrů umožňuje panel měnit i stavy konkrétních bitových proměnných v PLC ( například lze změnit stav výstupu ). Přístup k parametrům může být chráněn heslem. Panel dále obsahuje funkci pro spuštění i zastavení programu v PLC.

BPEP používá maticový OLED displej 128×64 bodů, čímž dosahuje perfektní viditelnost a možnost zobrazení znaků národních abeced (tedy například češtiny). Programování BPEP se provádí pomocí speciálního nástroje PEP Designer. Tímto nástrojem lze menu nejenom navrhnout, ale také simulovat a odzkoušet ještě před vlastním nahráním do BPEP.

Upozornění

FBs-BPEP je určen výhradně pro servisní nastavení a změnu parametrů v PLC!

V případě jiného použití kontaktujte naši technickou podporu.

Výrobce garantuje životnost vlastního OLED displeje 10 000 hodin ( viz. technické údaje ). Proto doporučujeme displej po 10 minutách zcela zhasínat, a to pomocí screensaveru: nastavení „BLACK OUT“ resp. „zhasnout“ v programu PEP Designer. Nepříjemnou vlastností tohoto displeje bohužel je také to, že program může zamrznout v rozsvíceném stavu a displej bude svítit až do odpojení napájení.

Provoz

Správná funkce FBs-BPEP je signalizována pomocí blikání tří LED diod: System, Tx a Rx, které jsou snadno viditelné po odklopení krytky s okénkem.

 

Rozlišení displeje: 128 x 64 pixelů ( OLED technologie )
Životnost OLED displeje *1):  10 000 hodin
Úhlopříčka displeje: 1″
Provozní teplota: 0°C až 60°C
Skladovací teplota: -20°C až 80°C
Rozměry:Ve fotogalerii jsou vnější rozměry (obrácené „L“).

Okénko pro displej má šířku 25mm a výšku 13,7mm.

Okénko je 7mm od levého okraje a 10,5 mm od horního okraje.

Tlačítka jsou z měkké silikonové gumy a vystupují 2mm.

*1) Životností OLED displeje se rozumí doba, po kterou svit nepoklesne pod 50% výchozí svítivosti ( životnost OLED displeje se zjišťuje za následujících podmínek: výchozí svítivost 120cd/m2, teplota Ta=25°C, relativní vlhkost 50%, zobrazení „šachovnice“, kdy svítí 50% bodů ).

Doporučujeme

Podívejte se na článek  Jak začít s FBs-BPEP.

Obdobné výrobky

  • FAC-FBS-PEP – samostatný programovatelný ovládací panel s klávesnicí a OLED displejem
  • FAC-FBS-BDAP – jednoduchý panel s klávesnicí a LCD displejem pro zabudování do PLC
  • FAC-FBS-DAP – samostatný ovládací panel s klávesnicí a LCD displejem