Přihlášení partnera

Všechny eStudny ukládají data v systému cml.seapraha.cz. Tento systém je postaven na open source řešení ThingsBoard a data v něm jsou přístupná přes API. Reference k tomutu API lze nalézt na https://thingsboard.io/docs/api/.

Protože se jedná o složitější téma, tak jsme pro vás přiravili následující ukázky pro získání aktuální hodnoty eStudny.

  • estudna.php … Příklad v PHP, >= 7.0
  • estudna.py … Příklad v Python, >= 3.6

Pro oba příklady potřebujete mít připraveny následující údaje:

  • přihlašovací jméno do CML, například: user@email.com
  • heslo do CML, například: supersecretpassword
  • sériové číslo vaší eStudny, kterou již máte spárovanou s vaším účtem, například: SB821000

Zdrojové kódy naleznete na GitHubu: https://github.com/seadevelopment/cml_estudna_output