Přihlášení partnera

Kde se provádí nastavení zařízení eSTUDNA?
Nastavení eSTUDNY se provádí ve webové verzi CML na adrese https://cml.seapraha.cz/ pod tlačítkem Nastavení.

Jak funguje měření hladiny u zařízení eSTUDNA?
Měření je prováděno pomocí ponorného proudového čidla tlaku vody. Čidlo pracuje na principu diferenčního měření tlaků a je osazeno kompenzační kapilárou. Je tedy velmi přesné. Rozsah měření je 0 – 5 metrů s přesností měření ± 0.5%. Nejmenší rozlišovací jednotka je 1 cm.

Umožnuje eSTUDNA přístup přes API?
Ano, vytvořili jsme novou stránku, kde je uveden příklad, jak API rozhraní používat: https://www.seapraha.cz/ziskani-hladiny-estudny-pres-api/

Je eSTUDNA vhodná pro měření hladiny v žumpě?
Ne, zařízení nelze použít pro měření hladiny v žumpě.

Jde u eSTUDNA-DUO nastavit u každého výstupu jiný režim?
U každého z výstupů lze nastavit jiný ze čtyř režimů čerpání. Nastavení hladin je ale pro oba výstupy společné. Při výběru stejného režimu tedy sepnou stejně.

Jaký objem dat eSTUDNA potřebuje?
eSTUDNA při standartním užívání přenese cca 4MB za den.

Jak silný WiFi signál má eSTUDNA?
Zařízení eSTUDNA má podobný signál jako mobilní telefon. Pokud tedy bude mít v nádrži signál mobilní telefon, bude ho mít i eSTUDNA. Případně lze k eSTUDNĚ zakoupit externí WiFi anténu s 3m kabelem, kterou můžete umístit na vnější stranu nádrže, což zajistí dostatečný signál, i když bude vyhodnocovací jednotka umístěna uvnitř.

Umožnuje eSTUDNA odesílání SMS?
eSTUDNA neumožnuje odesílání SMS. Odesílání SMS je možné pouze u verze GSM-R5-STUDNA, ve které je SIM karta, ale neumí WiFi.

Kolik mobilních dat potřebuje pro provoz zařízení GSM-R5-STUDNA?
Množství přenesených dat závisí na tom, jak často se mění hladina. Standardně pro provoz zařízení GSM-R5-STUDNA doporučujeme datový balíček 250 MB/měsíc.

Lze se k zařízení eSTUDNA připojovat napřímo ze sítě LAN?
Zařízení eSTUDNA funguje pouze přes CLOUD a pro svůj provoz potřebuje internetové připojení. Nelze k němu přistupovat lokálně.

Jak provést update FW eSTUDNA?
Návod naleznete zde: eSTUDNA_návod update FW

Je možné mít pod jedním účtem více zařízení?
Ano, je možné mít pod jedním uživatelským účtem více eSTUDEN. Stejně tak se lze jedním účtem přihlásit na více zařízeních.

K čemu slouží zaškrtávátko u ikony mobilního telefonu ve webové verzi aplikace CML?
Zaškrtávátko u ikony mobilního telefonu umožňuje aktivaci push notifikací do mobilního telefonu, ve kterém je nainstalovaná mobilní aplikace CML a přihlášený účet. Mobilní telefon musí být připojený na internet, aby se notifikace zobrazovaly.

Proč nejde v mobilní aplikaci CML kliknout na tlačítko párovat?
Pokud není možnost kliknout na tlačítko párovat při zadávání hesla pro WiFi, není telefon připojený k eSTUDNI přes Bluetooth. Což může nastat v případě, kdy při připojování k eSTUDNI nevyskočí na telefonu hláška o párování Bluetooth. Řešením je tedy jít do nastavení Bluetooth přímo v mobilním telefonu, vyhledat okolní zařízení Bluetooth a telefon spárovat s eSTUDNOU manuálně. Následně znova otevřít aplikaci a nastavit eSTUDNU.

Co dělat, když aplikace SEA CML nenalezne přes Bluetooth eSTUDNU, ale v nastavení telefonu je eSTUDNA vidět? Zkontrolujte, jestli máte v telefonu zapnutou funkci Umístění (polohové služby). Dále pak, jestli má aplikace v systému telefonu povolený přístup k Poloze zařízení. Platí pro: eSTUDNA, eSTUDNA DUO, eSTUDNA DUO 10M, eSTUDNA SOLAR

Jaký je interval měření, resp. jak často se provádí měření, jak často jsou data odesílána na server, případně zda jdou tyto údaje nastavit? Měření probíhá každou 1 vteřinu. Data se na server za normálních okolností posílají 1x za 2 minuty. Pokud ale dojde k nějaké akci, tak se data pošlou ihned. Možné akce:

  • Hladina se od minulého odeslání dat změnil o víc než 0,1 m (+ nebo -)
  • Změna stavu výstupu od plánovače, například začátek a konec automatického zalévání

U GSM varianty (GSM-R5-STUDNA) je interval uživatelem volitelný, protože zde na rozdíl od WiFi  (S-ESTUDNA-xxx) jde o spotřebu dat. Toto konfiguruje přes USB nebo GPRS programem SeaConfigurator:

Lze relátkem pro spuštění čerpadla sepnout při minimální hladině a vypnout při maximální nastavené hladině? Jak to funguje?  Vzor nastavení vypadá takto:

Dopouštění při nízké hladině se provede zapnutím režimu „Automatické spouštění při nízké hladině“

  • Čerpadlo se zapne, pokud hladina poklesne pod mez „nízká hladina“
  • Čerpadlo se vypne, pokud hladina vzroste nad mez „dostatečná hladina“

Po změně parametrů je nutno kliknout na tlačítko „Uložit“, aby se nové nastavení přeneslo do eSTUDNY.

Lze měřit hladinu ve vrtu?

Ano, lze, ale pouze horních max. 10metrů. Vždy je nutné dodržet pravidla ohledně čidla výšky hladiny. Čidlo je provedeno z nerezové oceli a obsahuje membránu pro měření tlaku. Čidlo pracuje na principu diferenčního měření tlaku, a proto je osazeno kompenzační kapilárou. Kapilára je pak vedena uprostřed připojovacího kabelu společně s elektrickými vodiči. Kapilára je pak společně s vodiči vyústěna v modrém konektoru (koncovce). Je proto důležité, aby konektor byl vždy nad hladinou vody. Pokud do konektoru pronikne voda, přes kapiláru zateče do elektroniky čidla a dojde ke zničení čidla.