Přihlášení partnera

GSM OHRADNÍK – nyní je lepší a levnější

První spuštění
1. Pro provoz zařízení je nutná SIM karta libovolného operátora. SIM karta
musí být funkční, aktivovaná s vypnutým PIN kódem a u předplacených
karet s nenulovým kreditem.
2. Odšroubujte horní kryt a takto připravenou SIM kartu vložte do čtečky
SIM karty viz kapitola „Čtečka SIM karty“.
3. Připojte anténu a pomocí příslušného kabelu napájecí napětí. Pokud je
napájení v pořádku, rozsvítí se zelená LED dioda PWR. Zároveň po cca
20 s začne krátce blikat modrá LED dioda GSM v intervalu 1x za 4
vteřiny. Pokud nesvítí nebo bliká jinak, je buď problém se SIM nebo není
GSM signál (zkontrolujte připojení a umístění antény; zkontrolujte
v mobilu, zda je funkční SIM).
4. Aby SMSky od GSM-OHRADNIKu chodily na Váš telefon, pošlete z Vašeho
mobilního telefonu SMSku (na telefonní číslo SIM karty, kterou jste vložili
do zařízení), ve tvaru 1234 stav.
5. GSM-OHRADNIK odpoví stavovou SMS zprávou s informací o napájení a
pulsech. GSM-OHRADNIK reaguje na SMS zprávu z jakéhokoliv telefonu,
pokud souhlasí přístupové heslo. Zprávy o událostech (o výpadku napájení
ohradníku a o tom, jestli tluče a pod.) bude dostávat ale jen ten, kdo jako
první poslal platnou SMS zprávu na čistou SIM kartu. Změnit to lze viz.
kapitola Ovládání.
6. Funkci GSM-OHRADNIKu vyzkoušíte tak, že přišroubujete horní kryt a k VN
svorkám připojíte pásku a zemnící vodič (viz. Příklady zapojení). Zapnete
zdroj pulsů a po chvíli přijde SMS se zprávou o funkci ohradníku. Pak hoďte
pásku na vlhkou trávu (musíte slyšet, jak pulsy tlučou

GSM OHRADNÍK – nyní je lepší a levnější

Inovovali jsme náš produkt GSM-OHRADNIK určený pro sledování správného fungování elektrických ohradníků. Nyní má více funkcí a je levnější. Napříjklad umožňuje zapnutí či vypnutí zdroje pulsů pro ohradník pomocí mobilu (SMSkou nebo prozvoněním).

Nové produkty v naší nabídce